BEZPIECZEŃSTWO

Nipper spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa. Zainstalowano wysokiej jakości komponenty bezpieczeństwa, aby zapewnić, że Nipper może bezpiecznie poruszać się po przestrzeniach, w których obecni są ludzie.

ROZLEGŁA ANALIZA RYZYKA
Przeprowadziliśmy szeroko zakrojone oceny ryzyka i obliczenia SISTEMA, aby ocenić elementy naszych systemów sterowania związane z bezpieczeństwem. To ostatnie zaowocowało osiągnięciem Performance Level D.
Ponadto Nipper jest zgodny z oznakowaniem CE i uzyskał certyfikat bezpieczeństwa TÜV.

Nipper spełnia następujące dyrektywy bezpieczeństwa:
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC
Dyrektywa EMC 2014/30/EU

Ponadto został zaprojektowany i zbudowany zgodnie z następującymi (europejskimi) standardami i normami:

 • NEN-EN-ISO 12100:2010
  Bezpieczeństwo maszyn
  Ogólne zasady projektowania
  Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
 • NEN-EN-ISO 4413:2010
  Moc płynu hydraulicznego
  Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące systemów
  i ich składników
 • NEN-EN-ISO 13849-1:2016
  Bezpieczeństwo maszyn
  Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem
  Część 1: Ogólne zasady projektowania
 • NEN-EN-ISO 13850:2015
  Bezpieczeństwo maszyn
  Funkcja zatrzymania awaryjnego
  Zasady projektowania
 • NEN-EN-IEC 60204-1:2006
  Bezpieczeństwo maszyn
  Wyposażenie elektryczne maszyn
  Część 1: Wymagania ogólne
 • NEN-EN 1525:1997
  Bezpieczeństwo wózków przemysłowych
  Wózki bez kierowcy i ich systemy
 • NEN-EN1175-1:1998+A1:2010en
  Bezpieczeństwo wózków do maszyn przemysłowych
  Wymagania elektryczne
  Część 1: Ogólne wymagania dotyczące wózków zasilanych bateryjnie

 

Więcej informacji na temat oceny ryzyka Nippera?
Prosimy o kontakt z Nipper Polska pod adresem info@nipper.pl w celu uzyskania pełnej analizy ryzyka i szczegółowej kalkulacji SISTEMA