KOMUNIKACJA

Użyj bezprzewodowej sieci WiFi i dedykowanych skrzynek kontrolnych, aby automatycznie wysyłać zadania, które ma zrealizować Nipper.

KOMUNIKACJA Z POMOCĄ WI-FI I SKRYPTÓW API

Kiedy po raz pierwszy zaczynasz pracować z wózkiem Nipper, korzystasz z oprogramowania AntLab. To w nim tworzysz mapy, definiujesz trasy i konfigurujesz urządzenia, takie jak ładowarki, miejsca parkingowe i selektory przyjazdu do miejsc wyładunku. Oprogramowanie
AntLab komunikuje się z Nipperem za pośrednictwem Twojej bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Aby umożliwić Nipperowi komunikację z dowolnymi urządzeniami zewnętrznymi, stworzyliśmy skrzynkę kontrolną. Skrzynka ta wykorzystuje skrypty API do przesyłania sygnałów między oprogramowaniem AntLab, a dowolnymi urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak zwykłe roboty, bramy szybkobieżne, maszyny produkcyjne, układarki palet, windy lub maszyny do pakowania palet, takie jak DINO Stretch Hood.

SKRYPTY API
Skrypty interfejsu programowania aplikacji (API) umożliwiają łączenie innych systemów i oprogramowania, takiego jak oprogramowanie Nipper, z oprogramowaniem biznesowym (np. ERP). Skrypty API umożliwiają komunikację między systemami i oprogramowaniem oraz wymianę danych. Na przykład za pomocą skryptów API oprogramowanie Twojej firmy może wysyłać instrukcje do Nippera, informując urządzenie, gdzie ma odebrać dowolne palety i gdzie je zabrać.