OPROGRAMOWANIE

Nipper jest wyposażony w oprogramowanie Bluebotics, które jest oparte na technologii SLAM.

TECHNOLOGIA SLAM DLA PRECYZYJNEJ NAWIGACJI
Jednoczesna lokalizacja i mapowanie (Simultaneous Localization and Mapping-SLAM) to technologia oprogramowania i sprzętu, która umożliwia Nipperowi mapowanie swojego środowiska podczas pozycjonowania się w tym środowisku. Używając SLAM, nie potrzebujesz żadnej infrastruktury do kierowania Nipperem. Może on poruszać się autonomicznie po Twojej fabryce lub magazynie.

Oprogramowanie Bluebotics umożliwia niezależne programowanie Nippera i dodanie lub zmianę dowolnych poleceń. Ponadto istnieje możliwość dodania innych urządzeń do oprogramowania Bluebotics, takich jak np. robot sprzątający , aby umożliwić obu urządzeniom nawigację po tej samej mapie.

Nasze partnerstwo z Bluebotics jest w pełni zgodne z naszym przekonaniem, że innowacje w produktach są możliwe tylko dzięki współpracy z właściwymi partnerami strategicznymi.