Polityka prywatności

  1. Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest Nipper Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bp. Tomasza Pierwszego, nr 4-6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  854741, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8982259518, REGON: 386758456.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów i praw osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Nipper Polska Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą w związku z korzystaniem z funkcjonalności strony internetowej www.nipper.pl, świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika oraz obsługi zamówień (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).

Nipper Polska Sp. z o.o. może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług partnerów biznesowych Nipper Polska SP. z o.o.. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych.

 

  1. Obowiązek podania danych osobowych

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Nipper Polska Sp. z o.o. danych osobowych podanych przez niego w trakcie korzystania ze strony internetowej, a w szczególności w czasie korzystania z formularzy zapytania.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek brak udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia przez Nipper Polska Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną oraz brakiem odpowiedzi na zapytanie.

 

  1. Okresy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi drogą elektroniczną związaną z odpowiedzią zadane zapytanie.

Po upływie powyższego okresu dane osobowe Klientów mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Nipper Polska Sp. z o.o. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

 

  1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Nipper Polska Sp. z o.o. zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO..

Klient uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw wynikającego z RODO, poprzez kontakt z Nipper Polska Sp. z o.o. e-mailem info@nipper.pl lub listownie na adres Nipper Polska Sp. z o.o., 50-221 Wrocław, ul. Bp. Tomasza Pierwszego, nr 4-6.

W zakresie, w jakim Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

  1. Pliki Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron

wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. źródło: www.wikipedia.pl

Pliki cookies stosowane są w celu:

– pozyskiwania anonimowych informacji pokazujących zachowanie użytkowników na stronach serwisu internetowego,

– dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,

– ułatwienia użytkownikom poruszania się i korzystania serwisu internetowego,

Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.

Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący – Google Inc. Wykorzystujemy usługę Google Analytics, które legitymuje się własną polityką prywatności:

Polityka ochrony prywatności Google Analytics: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

We wszystkich nowoczesnych przeglądarkach istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia mechanizmu ciasteczek. W przypadku gdy użytkownik nie zgadza się na pobieranie plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.