INSTALACJA NIPPERA

Po ukończeniu szkolenia możesz zainstalować własnego Nippera u siebie. Będziesz wspierany przez jednego z naszych instruktorów Nipper Polska.

SAMODZIELNA INSTALACJA Z NASZYM WSPARCIEM
My, Nipper Polska i Ty, nasz klient, wspólnie stworzymy plan działania dla prawidłowego montażu Nippera. Po sfinalizowaniu planu działania, zaczniesz instalować Nippera z naszym wsparciem. Połączysz Nippera z własnym oprogramowaniem biznesowym i zmapujesz swój magazyn lub środowisko produkcyjne, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie na miejscu. Jeśli ukończyłeś szkolenie eksperckie, możesz również dodać do mapy kolejne wózki lub stacje oraz podłączyć urządzenia zewnętrzne, aby w pełni zautomatyzować proces transportu wewnętrznego.